Uslovi korištenja

Drugi jezik na kojem je dostupan ovaj članak: English

Media-Marketing.com - O nama

SARAJEVO  |  BEOGRAD  |  ZAGREB  |  LJUBLJANA  |  PODGORICA  |  SKOPJE

Portal Media-Marketing.com predstavlja najrelevantniji online medij oglašivačke industrije u Adriatic regiji.

USLOVI KORIŠTENJA

Korištenjem portala Media-Marketing.com prihvatate sljedeća pravila i uslove korištenja.

Preuzimanje sadržaja

Strogo je zabranjeno preuzimanje vijesti, fotografija i videa (te drugih oblika vizuelnog i zvučnog sadržaja) bez dozvole izdavača – a što se pogotovo odnosi na autorske objave. Sadržaj je zaštićen u skladu sa Članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH u korist Media-Marketing d.o.o. Sarajevo.

Media-Marketing d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web portala u bilo kada i na bilo koji vremenski period, te zadržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga na Media-Marketing.com portalu u slučaju kršenja Uslova korištenja ili Politike privatnosti od strane korisnika.

Korištenjem sadržaja Media-Marketing.com portala korisnici prihvataju sve potencijalne rizike koji mogu nastati tokom korištenja usluga portala. Korisnici se obavezuju koristiti sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Korištenje sadržaja u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribucije i sl.), a pogotovo parafraziranje ili izuzimanje dijelova sadržaja za interpretiranje u negativnom smislu, bez odobrenja izdavača, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravim BiH, te podliježete pravnim sankcijama. Za svaki vid korištenja sadržaja na portalu Media-Marketing potrebna je dozvola izdavača Media-Marketing d.o.o.. Prilikom dozvoljenog kopiranja, prepisa ili distribucije sadržaja, preneseni sadržaj mora poštivati inntegritet izvornog sadržaja, mora sadržavati podatke o izvoru/porijeklu sadržaja i/ili autoru sadržaja, kao i povratni link koji omogućava otvaranje izvornog sadržaja u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni Media-Marketing.com. Preneseni sadržaj mora zadržati incijalnu cjelovitost, te u skladu sa ovom odredbom nije dozvoljeno mijenjati izvorni smisao i cjelovitost sadržaja (dodatnim uredničkim kraćenjem ili slobodnim interpretiranjem).

Preuzeti sadržaj je zabranjeno koristiti u komercijalne svrhe, te je svaka pohrana ili kopiranja za bilo koju svrhu osim za ličnu upotrebu izričito zabranjena. U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja na portalu Media-Marketing, Media-Marketing d.o.o. zadržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štetše, te pokrenuti pravni, građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudom.

Portal Media-Marketing.com nije odgovoran za iznošenje ličnih stavova u objavama u kategoriji Kolumna. Objave odražavaju isključivo stavove autora članaka, a nikako i stavove portala Media-Marketing.com.

Navedena pravila i Uslovi korištenja podložni su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom smatra sa ova upravo izložena na portalu Media-Marketing.com.