Društveno odgovorna kampanja “Daruj energiju za život” koju su, u Studiju Marketing JWT (www.smjwt.com), osmislili za Petrol, nagrađena je nacionalnom strukovnom nagradom Prizma 2011, koju dodjeljuje Slovensko društvo za odnose s javnostima za odličnost realiziranih komunikacijskih programa. Nagrada je dodijeljena na 15. Slovenskoj konferenciji za odnose s javnostima.

Do sada najveća inicijativa dobrovoljnog darivanja krvi temeljila se, prije svega, na odnosima s javnostima i uključivala je nekonvencionalne alate, kao što su žive osobe na bilbordima. Akcija je privukla brojna poznata slovenska lica iz svijeta muzike, filma, medija i poslovnog svijeta. Cilj akcije je  bio da se ljudi podstaknu na redovno darivanje krvi. Kampanju su pratili TV i radio oglasi, pasica na web stranici, štampani oglasi, plakati na benzinskim stanicama Petrola, brošura, POS materijali, Facebook stranica i eventi.

Izuzetno uspješnu akciju je na www.daruj-kri.si posjetilo više od 9.000 građana, 50 twittova je ostvarilo 1900 osoba, Facebook stranica je dobila 1950 pristalica. U bazu podataka je upisano 1190 novih dobrovoljnih darovalaca krvi, a za vrijeme akcije (maj 2011), krv je darivalo rekordnih 9154 davaoca.