Studenti Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, potaknuti društvenim prilikama u kojima žive, odlučili su da organizuju studentski festival dizajna. Njihova inspiracija je potreba za učenjem i želja za povezivanjem sa svijetom. Ne žele da im učenje bude ograničeno ni zidovima akademije ni državnim granicama. Umjetnik mora upoznati svijet da bi ga mogao tumačiti i mijenjati.

SOS Dizajn Festival (Studenti Organiziraju Sarajevo Dizajn Festival) je njihov doprinos razvoju komunikacije među umjetnicima. Njihov motiv je stvaranje ljepšeg svijeta.

Šta je SOS Dizajn Festival?

SOS Dizajn Festival je edukativno izložbena manifestacija koju iniciraju i organizuju studenti odsjeka grafičkog i produkt dizajna na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. SOS Dizajn Festival je projekat kojeg organizuje Udruženje Studenti Dizajna, koje je upisano u registar udruženja, koji se vodi u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo.

SOS Dizajn Festival će pružiti priliku studentima dizajna i srodnih oblasti iz BiH i zemalja u regionu da se upoznaju s novim znanjima, metodama, trendovima i radovima vodećih umjetnika dizajna današnjice. Cilj SOS Dizajn Festivala je da podstakne razvoj grafičkog i produkt dizajna u Bosni i Hercegovini.

Breaking o SOS Dizajn Festivalu na portalu Media Marketinga jer ćemo gotovo svakodnevno pratiti pripreme za ovaj vrlo insipiartivan događaj u organizaciji sarajevskih studenata grafičkog i produkt dizajna. 

Već sutra slijedi nastavak priče o programu i velikim regionalnim i svjetskim imenima koja će u njemu učestvovati.