IGH Corporate identity
Koncept i dizajn: Boris Ljubičić
3D ilustracije: Igor Ljubičić
Klijent: IGH (Institut građevinarstva hrvatske), Zagreb, Hrvatska

Logo IGH je slojevit projekt kojim se određuje njegova djelatnost: projektirnje, nadzor i gradnja objekata širokog raspona: ceste, mostovi i veliki objekti visoko i nisko gradnje. Posebnost rješenja je kvadratna mreža na slovu „H“, kojom se određuje hrvatski vizualni kod IGH. Znakovita je primjena logotipa u 2D i 3D izvedbi. Kod 3D izvedbe postoje dvije verzije presjeka: kvadrat i krug. Time se dobiva neograničen broj aplikacija u više sadržaja, medija i materijala.

 

Institut Ruđer Bošković /mladi znanstenici, Corporate identity
Koncept i dizajn: Boris Ljubičić
3D ilustracija: Igor Ljubičić
Klijent: Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska
Što radi znanstvenik? Istražuje, eksperimentira, analizira, pronalazi, otkriva, unapređuje…

Racionalno istraživanje tipografije (slovnih znakova) je svojevrsno istraživanje. I dizajn je sličan proces u kojem se eksperimentira, analizira, pronalazi, unapređuje… Eksperiment je dovođenje inicijalnih slova instituta i-r-b u vizualnu povezanost. Analiza je pokazala da se slova jednim dijelom sasvim preklapaju. Ovaj pronalazak je iznenađenje koje se na početku istraživanja nije očekivalo. Eksperiment se isplatio. Pronašli smo novi slovni znak u kojem su sva tri slova i-r-b. I ovako zbrojena, u jedan znak, sva tri slova su i dalje vidljiva. Veća izdvojivost svakog od slova postiže se različitim obojenjem svakog od njih. Ako se poslužimo osnovnim bojama iz CMYK sustava: „i“ magenta, „r“ cyan, a „b“ yellow, dobit ćemo najjednostavniju osnovnu obojenost svakog od slova, kao i njihovih preklapanja, pa se zbrojem dvije ili sve tri boje dobiva složen kolorit, koji dalje možemo razrađivati. Sada vidimo pojedine dijelove koje možemo bojiti zasebno. To je složenija i zanimljivija mogućnost da bojom određujemo dio po dio cijelog znaka, a da on ne gubi čitkost kao i-r-b. Broj kombinacija vrlo je velik i možemo ga odrediti matematički ili vizualno, po volji onoga koji se znakom služi. Izvrsnost je u odabiru najbolje kombinacije. Tako se ovaj model može razvijati a da se bitno ne naruši njegova osnovna slika: tri slova i-r-b u jednom, jer smo utvrdili njegov vizualni ili, mogli bi čak reći, genetski kod. Konceptualno tumačenje: tri slova su cijelina koja nam odašilje poruku, primjerice timski rad na složenim projektima. Timski rad je osnovica procesa istraživanja i eksperimentiranja u znanosti. Također, često se radi o projektima u kojima se povezuju razna područja i vrste znanosti (slova se jednim djelom preklapaju, a drugim dijelom ne). Poveznica više sadržaja (više boja), u jednu cjelinu, je odlika rada na Institutu Ruđer Bošković. Jednostavnost bez suvišnih i pretencioznih ilustracija. Promatrač mora sam istražiti ovaj novi slovni znak. Znanost je puna mijena i istraživanja pa bi to bilo podudarno njenoj definiciji. Na i-r-b se vrše vrhunska istraživanja u temeljnim prirodnim znanostima: fizici, kemiji i biologiji te interdisciplinarna istraživanja, istraživanja hrvatskih posebnosti mora i okoliša, pa molekularna medicina, razvojno računarstvo, kao i ostala područja znanosti. Sav mikro i makro svijet, koji se na Institutu istražuje, analizira i proučava, je slojevit ili sastavljen od puno elemenata koji se međusobno prepliću baš kao ovaj znak i-r-b. Racionalan i originalan, suzdržan i uočljiv, zagonetan i potpuno jasan. Jedan crveni kvadrat mu daje određenje hrvatskog znanstvenog instituta. Znak je izuzetno pogodan za sve vrste aplikacija

 

Ovih dana Studio International je završio i kalendar Splitske banke za 2012. godinu.

Kalendar Splitska banka 2012
Koncept, dizajn i fotografija: Boris Ljubičić

Ideja kalendara je dvodjelnost, kao što je i sam znak Splitske banke: kvadrat vodoravno podijeljen u dva polja. Tema kalendara su simboličke slike Dalmacije s podjelom izvedenom kod režiranja i kadriranja motiva. Na jednoj polovini je “praznina” za brojeve i slova kalendarija, dok drugu ispunjava sadržaj vezan za određeni mjesec. Ribe, vino ili kora stabla su sugestivni sadržaj u jednostavnoj i posve prirodnoj slici koja kao da nije režirana, namještena, već izgleda prirodno, kao zatečena stvarnost koju se fotografijom samo bilježi. Ova prirodnost je sušta suprotnost prostorima banke i njenih ekspozitura, kojima kalendar udahnjuje život povezan sa imenom i osnovnim sjedištem: Split, Dalmacija.