Impressum

Drugi jezik na kojem je dostupan ovaj članak: Bosnian

Media-Marketing.com - O nama

SARAJEVO  |  BEOGRAD  |  ZAGREB  |  LJUBLJANA  |  PODGORICA  |  SKOPJE

Portal Media-Marketing.com is the most relevant online media in advertising industry in the Adriatic region.

IMPRESSUM

Publisher:
Media-Marketing d.o.o.
Radićeva no. 15
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
www.media-marketing.com

ID No.: 4202312460005
VAT No.: 202312460005

Ekrem Dupanović: Even less than 24 hours in Skopje is enough to feel all the magic of creativity in advertising

Editor in Chief
Ekrem Dupanović
ekrem@media-marketing.com
Mob: +387 62 576 787

Executive Editor
Adnan Arnautlija
adnan@media-marketing.com
Mob: +387 61 510 625

Creative Portfolio Project Lead
Asja Dupanović
asja@media-marketing.com
Mob: +387 63 035 246

Project Manager
Amela Ajanović
amela@media-marketing.com
Mob: +387 61 842 001

Head of Digital
Malik Hodžić
malik@media-marketing.com
Mob: +387 61 844 666