Novo istraživanje je pokazalo kako 56% kompanija bilježe bolje ciljanje publike sa oglasima u aplikacijama, a 54% bilježe veći angažman korisnika

This article is also available in: English

Izvor: TheDrum

Istraživanje kompanija PubMatic i Forrester pokazalo je da oglašivači ulažu 45% svojih budžeta na oglašavanje putem mobilnih uređaja, i to ravnomjerno raspodijeljeno između weba i oglašavanja u aplikacijama.

Budžeti u ovom polju rastu, pa tako 92% kompanija u anketi očekuju da će se njihovi budžeti za programatično direktno oglašavanje u aplikacijama povećati između 1% i 6% u sljedećih 12 mjeseci.

Iako se očekuje rast ulaganja u oglašavanje unutar aplikacija, istraživanje je pokazalo da se većina oglašivača i dalje oslanja na tradicionalne KPI-jeve. Mimo oglašavanja u društvenim medijima, 80% ispitanika koriste cost-per-click indikatore, 76% koriste cost-per-action, i 74% koriste cost-per-acquisition.

Istraživanje je pokazalo da se ulaganja na oglašavanje unutar aplikacija povećavaju jer 56% kompanija bilježe bolje ciljanje publike s oglasima unutar aplikacija, a 54% bilježe bolji angažman klijenata.

Oglašivači također preferiraju programatik, bilo direktni ili otvoreni, u odnosu na direktni zakup kada su u pitanju ulaganja u oglase unutar aplikacija. Od anketiranih, 68% je izjavilo da u svojim digitalnim medijskim planovima uvijek uključuju programatično direktno oglašavanje u aplikacijama, dok ih je 59% izjavilo da često u tim planovima uključuju oglašavanje putem otvorenih berzi.

Izvještaj navodi i kako je 52% oglašivača zabrinuto zbog prijevara, dok samo 36% njihovih agencijskih partnera smatra to ključnim izazovom.

Ostale bolne tačke uključuju vidljivost, koju kao glavni razlog zabrinutosti navodi 48% agencija. Više od 50% kupaca medija žele da izdavači i pružaoci tehnologija nude provjeru prijevara, a 47% žele verifikaciju vidljivosti.

Forrester je anketirao 336 online ispitanika i proveo četiri intervjua sa rukovodiocima zaduženim za kupnju i planiranje medija u brandovima, agencijama i pružateljima tehnologija u SAD-u, Evropi i APAC regiji.