Jedna nova studija pokazala je kako tradicionalni brendovi imaju potrebu dokazati svoju društvenu vrijednost ukoliko žele ostati relevantni na tržištu

This article is also available in: English

Izvor: WARC

Suočeni s konkurencijom agilnih, rastućih novih brendova fokusiranih na specifične misije, veliki tradicionalni brendovi okreću se kampanjama koje odražavaju društveno dobro koje oni pružaju kako bi spriječili percepciju korporativnih mašina bez morala i vrijednosti, a jedno novo istraživanje pokazuje zašto je to toliko važno za njih.

U istraživanju kompanija Axios i Harris (na temelju ankete 6.118 odraslih Amerikanaca) od ispitanika je zatraženo da identificiraju dvije kompanije za koje vjeruju da imaju najbolji i najgori ugled. Rezultati dobiveni ovim putem, i 20-godišnje iskustvo istraživanja o ugledu brendova kompanije Harris, ukazali su kako oni brendovi koji prihvataju obaveze ka unapređenju društva uopšte ostvaruju najbolji zamah na tržištu.

Prema Axiosu, međutim, ovakac fokus na svrhu ne čine tek jednokratne kampanje kojima se kratkoročno pomaže neka dobrotvorna organizacija ili društvo. Primjerice, Amazon zauzima vrlo visoko drugo mjesto na listi koja je rezultirala iz istraživanja, i to zahvaljujući činjenici da su potrošači prepoznali nastojanja kompanije da pojednostavi što više aspekata života svojih klijenata. Slično tome, Samsung je zauzeo 7. poziciju, nemalo zahvaljujući činjenici da su lider u istraživanju umjetne inteligencije, što je jedan od širih ciljeva kojima se brend bavi.

Nasuprot tome, Google i Facebook rangirani su relativno loše, na 41. i 94. poziciju. Negativna percepcija u medijima, sa vrlo malo primjera rada na nekoj višoj svrsi, glavni su razlozi za ovakav rezultat supermoćnog duopola.

Iako marketing usmjeren na promjene ili više ciljeve nije nikakva novija pojava, ova studija sugerira da veći i širi ciljevi, na kojima se radilo i gradilo duže vrijeme, mogu dovesti do pozitivnog položaja u svijesti potrošača.

WARC-ov izvještaj o efikasnom korištenju ciljeva brenda otkrio je da je TV ključni kanal kada su u pitanju kampanje koje komuniciraju ove ciljeve, jer učinkovito spaja doseg i emocije. Iako internet video i društveni mediji igraju ključnu sporednu ulogu, veća je vjerovatnoća da će potrošači postati svjesni nečije misije putem kanala za masovno komuniciranje.

Sam Unilever utvrdio je da njihovi brendovi koji su fokusirani na neku svrhu doprinose čak 70% ukupnog rasta kompanije, pri čemu ovi brendovi rastu 46% brže od ostalih.