Trinaesti Seminar o medijskim strategijama (SEMPL), koji će, ove godine, biti održan 30. novembra i 1. decembra u Grand hotelu Bernardin, u Portorožu (Slovenija), nudi program koji se temelji na predavanjima više od dvadeset svjetski priznatih stručnjaka. Predstavnici organizatora, direktorica Media Poola i predsjednica SEMPL-a, Valerija Prevolšek i Marjan Novak, direktor poduzeća Medijski partner, su na press konferenciji, održanoj u petak, 28. oktobra/listopada, predstavili program seminara.

Vrijednost ovogodišnjeg SEMPL-a je, prije svega, u njegovom izuzetnom programu. “Priznati i ugledni stručnjaci su nam pomogli da izaberemo aktuelne teme i istaknemo ključne trendove, koji su od suštinskog značaja za uspješnost današnje medijske industrije i kompanija koje je tvore. Zajedničkim snagama smo na saradnju pozvali zaista najbolje na medijskom području,” kazala je Prevolškova.

Novak je istakao da će ovogodišnji program učesnicima zaista koristiti u vremenu izuzetno brzog razvoja medijske industrije, za šta su “zaslužni” revolucionarni razvoj komunikacijskih platformi i eksplozija novih medija, kojim se komunikacijska industrija mora brzo prilagoditi. Zašto je njihovo prilagođavanje još uvijek mučno, odgovorna je današnja ekonomska kriza koja od medija i oglašivača zahtijeva racionalizacijuu troškova, zbog čega u planiranju medijskih akcija moraju biti inovativniji, strateški orijentirani i efikasni.