Tehnološke kompanije su danas najbogatije kompanije na svijetu

This article is also available in: English

Živimo u vremenu kada se promjene događaju brže nego ikada do sada. Tinejdžeri danas gotovo da i ne otvaraju elektronsku poštu, telefon koriste za sve samo ne za telefoniranje. Godine 2015. je broj poruka poslanih u aplikaciji WhatsApp gotovo dvostruko prevazišao broj SMS poruka poslantih preko svih mobilnih operatera na planeti. Sada je taj odnos već pet prema jedan. Tehnološke kompanije su danas najbogatije kompanije na svijetu.

Četiri tehnologije koje će, po mišljenju vizionara i velikog poznavaoca tehnologija Petra Hinessena, okarakterisati buduće desetljeće su:

  1. Umjetna inteligencija
  2. Internet stvari
  3. Mrežna logika: tehnologije kao što je umrežavanje podataka blokova (blockhain)
  4. Obogaćena i virtuelna stvarnost

Umjetna inteligencija, odnosno pametni računari, postaju sve pametniji. Ne zavise više samo od čovjeka, već su sposobni učiti sami. Kompanija Google je 2016. godine predstavila uslugu Google Home koja razumije komande i može vam naručiti taksi ili ručak. Možete zamisliti za šta će te naprave biti sposobne za pet godina.

SEMPL: Četiri tehnologije koje će u potpunosti promijeniti naše živote 1

Nisu pametni samo računari već i sve druge naprave u našoj okolini koje se međusobno povezuju. Automobili, strojevi za pranje, ključaonice i slično.  Kada sve to još povežemo sa robotikom, dobijamo četvrtu industrijsku revoluciju koja će donijeti potpunu reform radnih procesa i radnih mjesta.

Tu su zatim još i mrežna logika i obogaćena te virtuelna stvarnost. Prvo najbolje poznajemo kao tehnologiju umrežavanja podatkovnih blokova koja je, po mišljenju stručnjaka, samo vrh ledenog brijega. Donosi velike promjene na području transakcija. Najveće promjene se u prvom redu nagovještavaju u oblasti finansija.

Ako će mrežna logika sve više uticati na poslovanje, virtuelna i obogaćena stvarnost  će se mnogo više doticati naših svakodnevnih života. Ne samo svijet video igrica, zamislite koliko virtualna stvarnost može promijeniti učenje te kako možemo sa jednostavnog čitanja i gledanja preći u iskustvo.

Peter Hinssen prvi put dolazi u Sloveniju kao govornik na ovogodišnjoj konferenciji SEMPL koja će 29. i 30. novembra biti održana u portoroškom Grand Hotelu Bernardin (Slovenija). Otkrijte medijsko-komunikacijske trendove u regiji pod povoljnijim finansijskim uslovima. Early Bird kotizacije su vam na raspolaganju još malo vremena.