Fabrice Rémon, osnivač organizacije Gouvernance en Action, izjavio je kako je Publicis Groupe u obračunu nagodbe preuveličala svoje rezultate

This article is also available in: English

Izvor: Campaign

Publicis Groupe je oštro negirala tvrdnje koje je iznio jedan francuski magazin, koji je pisao kako je holding kompanija pogrešno obračunavala nagodbu sa jednim od svojih dobavljača IT i softverskih usluga.

Sedmični magazin L'Orbs je u srijedu objavio tvrdnje Fabrice Rémona, osnivača akcionarske organizacije Gouvernance en Action, koji kaže kako je način na koji je Publicis Groupe obračunala izmirenje napuhao njihove rezultate.

U svojoj izjavi, Publicis Groupe je navela kako je spor „arbitriran i rezultirao je nagodbom, koja je predmetom ugovora o povjerljivosti, pri čemu Publicis Groupe treba dobiti naknadu za troškove kašnjenja i probleme koje je pretrpjela.“

Kompenzacija je obračunata kroz smanjenje knjigovodstvene vrijednosti bilansnog stanja aktive koja se odnosila na projekt, dijelom kroz neutralizaciju u obračunima za 2014. godinu za dodatne troškove koje je kašnjenje izazvalo, i dijelom za pokrivanje dodatnih troškova u narednim godinama koji su rezultat kašnjenja, navela je Publicis Groupe.

Publicis Groupe nije spomenula ove računovodstvene aktivnosti u napomenama uz finansijske izvještaje za 2014. godinu, niti u godišnjem izvještaju za tu godinu, jer su njihovi revizori – koji su odobrili tretman – smatrali kako nije neophodno da se to učini.

U saopštenju, Publicis Groupe je izjavila kako su ove informacije predstavili Rémonu i L'Orbs-u prije publikacije teksta. Također su naveli kako zadržavaju „sva naša prava po pitanju bilo kakve štete koju takve publikacije mogu imati na cijene naših dionica, kompaniju ili naše dioničare“.