HDD galerija je izložbeni prostor i prostor javnih diskusija o dizajnu i vizualnoj kulturi, ali i društvenom kontekstu dizajna, kulture i umjetnosti

This article is also available in: English

Hrvatsko dizajnersko društvo poziva autore i autorske timove (dizajnere i one bliskih disciplina, kritičare, teoretičare i kustose) na predlaganje izložbi i projekata za program HDD galerije u 2019. godini. Rok za prijavu prijedloga je 21. lipnja 2018. Detalje o uvjetima i načinu prijave, programskoj koncepciji galerije, dosadašnjim izložbama te ostale relevantne informacije pročitajte u nastavku.

HDD galerija je izložbeni prostor i prostor javnih diskusija o dizajnu i vizualnoj kulturi, ali i društvenom kontekstu dizajna, kulture i umjetnosti koji sve te prakse bitno određuje i unutar kojeg one aktivno djeluju. Galerija potiče suvremenu dizajnersku produkciju, realizira nove autorske projekte na sjecištima disciplina, istražuje povijesne dosege dizajna te podržava projekte angažiranog karaktera koji pozicioniraju dizajn kao etički odgovornu disciplinu. Bitno načelo programa je i da se on ne oslanja na nekritičku prezentaciju postojećih projekata, nego da služi kao produkcijska platforma unutar koje se razvijaju i realiziraju novi projekti, te ju u tom smislu vidimo kao svojevrstan laboratorij. Zbog važnosti njegovanja stručnog i javnog diskursa o dizajnu, te su izložbe popraćene razgovorima, okruglim stolovima i predavanjima. HDD galerija ne prezentira samo „lijepe“ predmete i nastoji otklanjati stereotipne predodžbe o dizajnu kao ekskluzivnoj domeni te u svom programu ukazuje na neraskidivu povezanost dizajna i svakodnevnog života te njegovu inherentno interdisciplinarnu prirodu. To je mjesto na kojem se propituje sam sadržaj pojma dizajn te govori o načinima kako dizajn stvara nove odnose i hijerarhije, kako sukreira društvo, svakodnevicu, javnu sferu itd. Važan dio galerijskog programa bavi se i poviješću dizajna u Hrvatskoj te nastoji prikazati dizajn ne samo u njegovom oblikovnom i estetskom kontinuitetu, nego i kroz društveni i kulturni kontekst u kojem se razvija. U većini ovih programa sudjeluju mladi autori otvoreni inovativnim i eksperimentalnim promišljanjima, profesionalni dizajneri koji svoje kompetencije koriste u različitim izložbenim projektima formirajući nove hibridne oblike kustoske-dizajnerske prakse. Program je podijeljen u 5 programskih i tematskih linija: Dizajn iz drugog rakursaDiskurzivni objektiDizajniranje povijesti – historizacija dizajnaStudije slučajeva i U prvom licu.

Program HDD galerije podržan je od strane zaklade Kultura nova, Ministarstva kulture RH i Grada Zagreba.

Važni linkovi:

HDD galerija – tlocrt i presjeci

Prijavnica – prijedlozi za HDD galeriju 2019