Za razmišljanje morate uzeti vrijeme – ne čekajte da vam jabuka padne na glavu, morate se uspeti na drvo i sami ubrati što više jabuka: 10-20 minuta na dan SVAKOG DANA će biti dovoljno za trening

Nastja Mulej, razmišlja i sanja, predaje i moderira, savjetuje i istražuje

Zadnjih nekoliko godina uspješno učim i treniram ljude da razmišljaju (i rade) kreativno i efikasno. Naučim ih da razmišljaju usmjereno. U svom prethodnom životu bila sam zaposlena u mreži oglašivačkih agencija gdje je među mojim zadacima bilo i organizovanje i vođenje događaja (event management po naški). Čak je i uvodno predavanje prve konferencije o događajima na prelomu milenija bilo moje.

‘Događaj’ je projekat: »jedinstven i originalan, ciljno usmjeren i zatvoren proces razvijanja djelatnosti koje su usmjerene ka postizanju konačnog cilja.« Čim znamo da je originalan, moramo uključiti usmjereno kreativno razmišljanje.

U skladu s de Bonovim alatima razmišljanja koje predajem (tehnike: Šest šešira razmišljanja, Lateralno razmišljanje, Jednostavnost i CoRT), događaj (odnosno bilo koji projekat) bih postavila ovako:

PRIPREMA ULAZNIH INFORMACIJA

1. NCD (Namjene, Ciljevi, Postignuća): Definiraj zadatak svog razmišljanja: Šta su naši ciljevi? Kakav zaključak želimo?
2. USF (Uvažavaj sve faktore): Obezbijedi informacije: Šta su svi faktori koje moramo uzeti u obzir za planiranje i realizaciju događaja?
3. SDL (Stajališta Drugih Ljudi): Obezbijedi informacije: Koji su ljudi uključeni u planiranje i organizaciju događaja? Kakva su njihova stajališta?
4. PZP (Prvi Značajni Prioriteti): Potraži prioritete: Šta je (meni i nama kao timu) najvažnije? Šta moramo prvo uraditi?

KREATIVNO RAZMIŠLJANJE

5. AMI (Alternative, Mogućnosti, Izbori): Nabroj alternative: Kakvi su uobičajeni pristupi? Kojih se novih pristupa možemo sjetiti? Tako je, tek sad je vrijeme za kreativnost, odnosno, namjensko generiranje mogućih alternativa o kojim ćemo razmišljati.
6. Pri tom sebi možemo pomagati s alatima kreativnog ili lateralnog razmišljanja. Važno je samo da zaista odvojimo divergentno razmišljanje (traženje što većeg broja mogućih rješenja), od konvergentnog (presuđivanje i ocjenjivanje), koje dolazi u slijedećem koraku. Čak i ako ne poznajete nijedan alat kreativnog razmišljanja, već se samo pridržavate slijedećih jednostavnih uputa, uvijek ćete generirati barem 20 mogućih alternativa.

  • Za razmišljanje morate uzeti vrijeme – ne čekajte da vam jabuka padne na glavu, morate se uspeti na drvo i sami ubrati što više jabuka: 10-20 minuta na dan SVAKOG DANA će biti dovoljno za trening;
  • Kada budete generirali ideje, postavite vremensku i količinsku normu – da niste prebrzo zadovoljni, odnosno, da ne zaspete nad papirom; minimalna norma je barem sedam prijedloga u najviše tri minuta;
  • Ne razmišljajte sami, svoje prijedloge dijelite s drugima – jer sami se možete sjetiti samo ograničenog broja mogućih alternativa jer ste ograničeni svojim mozgom; okupite se u tim od barem četiri i najviše osam osoba i najprije generirajte ideje svako za sebe, a zatim ih dijelite, odnosno sabirajte međusobno;
  • Kad budete dijelili prijedloge, držite se jednostavnog pravila 3P:
    1. svaku ideju tretirajte kao Pozitivnu, nijednu ne odbacujte (bez obzira na to šta ‘mislite’ o njoj);
    2. budite Plodni, ideje drugih nadograđujte i dopunjavajte (jer svako zna kritizirati, odnosno upozoravati na greške u razmišljanju, ne zna svako rješavati te probleme);
    3. kada članovi vašeg tima budu shvatili da ste zaista Pozitivni i Plodni imat će hrabrosti da postanu Predrski, provokativni i nabrajat će ideje, koje na prvi pogled nisu izvodljive, moguće, praktične, etične… Tek tada ćete se pomaknuti u polje pravih ideja.

PRESUĐIVANJE I OCJENJIVANJE

7. P&N (Posljedice & Nastavljanje): Ocijeni i vrednuj kako bi odredio najvjerovatnije alternative: Koje će nas alternative dovesti do rezultata koje želimo?
8. PNZ (Pozitivno, Negativno, Zanimljivo): Ocijeni i vrednuj kako bi odredio najvjerovatnije alternative: koje alternative nose najprivlačnije koristi i najmanje rizika?

ODLUKA. AKCIJA. IZVEDBA.

Razmišljanje unaprijed (a ne unazad – o krivcima i kaznama) i
razmišljanje unaprijed (da smo spremni, a ne da gasimo požare) te
razmišljanje izvan ustaljenog kolosjeka (ne po starim tragovima), kada kreiramo novosti,
to je tajna svih uspješnih projekata koje ćete postaviti u životu!