U kreativnosti je ključ za čitav niz izazova sa kojima se suočavamo danas

This article is also available in: English

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Slovenije i Unija za Mediteran jučer su otvorili konferenciju Creative Forum Ljubljana, koja se održava u Gradskom muzeju Ljubljane.

Konferencija nastoji pokrenuti novu policentričnu mrežu kulturnih i kreativnih industrija koja će služiti kao model regionalne suradnje, stvaranja novih radnih mjesta i gospodarskog rasta te kao mali dio slagalice globalne EU strategije.

Tokom dva dana ova konferencija će prikazati primjere saradnje visokih predstavnika EU institucija, ministarstava vanjskih poslova, Unije za Mediteran i sudionika SEECP-a, kao i međunarodnih institucija, lokalnih zajednica i stručnjaka iz tih regija.

Prvi dan konferencije uključivao je rasprave koje su definirale potencijale kreativnosti za istraživanje i razvoj, poticanje gospodarstva i stvaranje novih prilika. Digitalna kreativnost i digitalna ekonomija također su bili u središtu pozornosti prvog dana, s posebnim naglaskom na njihovu poticajnu prirodu za mlađe generacije i njihov potencijal kao alata za rješavanje visoke razine migracija u regiji.

Drugi dan događaja uključuje politički forum na visokoj razini koji će promovirati saradnju između Zapadnog Balkana i Južnog Mediterana, prijenos dobrih praksi na jug i razmjenu stajališta o širokom rasponu strateških tema n Mediteranu. Domaćin konferencije je Ministar vanjskih poslova Republike Slovenije Karl Erjavec i glavni tajnik Unije za Mediteran Jorge Borrego, uz sudjelovanje supredsjedatelja UMP-a, ministara i visokih predstavnika EU i međunarodnih institucija.