Društvo Srbije za odnose s javnošću – DSOJ (www.pr.org.rs), nacionalna strukovna organizacija profesionalaca koji se bave odnosima s javnošću i komunikacijom, ove godine organizuje treću međunarodnu konferenciju o odnosima s javnošću. Konferencija, na temu ‘Komunikacije za 21. vijek – trendovi i izazovi’ bit će održana 17. i 18. novembra u Beogradu.

Predavanja, diskusije i paneli, koje će učesnici imati priliku da čuju na ovoj konferenciji, imaju za cilj da približe trendove i izazove u raznovrsnim oblastima struke odnosa s javnošću, od društveno odgovornog poslovanja, uticaja društvenih medija na razvoj PR-a, kao i odnosa PR-a i marketinških komunikacija, a biće prilike da se čuje i sa kojim se to izazovima u razvoju profesije suočavaju PR-ovci iz regiona i Evrope. U goste Društvu Srbije za odnose s javnošću dolaze renomirani predavači iz Evrope, Srbije i regiona. Konferecija se organizuje u partnerstvu sa EACD-European Association of Communication Directors, evropskim udruženjem profesionalaca koji se bave odnosima s javnošću.