Lani su zabilježene čak 1.824 pritužbe na sadržaje objavljene, prije svega, na Facebooku, Twitteru i Instagramu

This article is also available in: English

U zadnje četiri godine javlja se sve više pritužbi na objave influencera koji na društvenim mrežama ne komuniciraju transparentno saradnju sa robnim markama. Lani su zabilježene čak 1.824 pritužbe na sadržaje objavljene, prije svega, na Facebooku, Twitteru i Instagramu, što je za 192 odsto više nego 2012.

Mnogo prašine je podigao slučaj na Instagramu kada je makeup blogerka Sheikbeauty u svojim objavama preporučila i promovirala biljni čaj za zatrovana tijela Flat Tummy Tea. Britanska samoregulativna organizacija AS, koja se zauzima za standarde na području oglašavanja, utvrdila je da se u ovom slučaju radi o kršenju pravilnika o oglasima, promociji prodaje i direktnoj tržišnojh komunikaciji.

Sličan se primjer dogodio u junu 2015., kada zvijezda reality showa i modna dizajnerica Millie Mackintosh na Instagramu, u seriji video sadržaja nije transparentno komunicirala saradnju s britanskim proizvođačem bezalkoholnih pića Britvic.

Izvršni direktor ASA, Guy Parker, smatra da ima mnogo sadržaja koji su zapravo oglasi, ali nisu tako označeni i to, prije svega, na društvenim mrežama.

„Mnogo govorimo o transparentnosti tržišnog komuniciranja, čak i kada se radi o saradnji infuelncera sa robnim markama. Bavimo se kršenjem pravila, osiguravamo podršku, nudimo savjete robnim markama i uticajnoj javnosti da bi u budućnosti znali kako na primjeren način objavljivati sadržaje koji se temelje na međusobnoj saradnji.“

Daniel Knapp, istraživač u analitičkoj kompaniji IHS, kaže: »Potrošači su zasićeni tradicionalnim oiblicima oglašavanja, kao što su televizijski oglasi, internet baneri ili vanjski plakati. Za veći prodor u zasićenom oglašivačkom prostoru oglašivači potežu za alternativnim i vjerodostojnijim načinima komuniciranja svojih proizvoda i usluga. I pored toga, da brojnim uticajnim javnostima upravljaju specijalizirane agencije, robne marke sarađuju i sa pojedincima koji se ne pridržavaju istih standarda i kodeksa etike kao televizijske i radio stanice.

CMA (Competition and Markets Authority),  gdje vode brigu o jačanju poslovne konkurencije te o sprečavanju i smanjivanju protivkonkurentskih činjenja, kažu: „Suština je da svako ko dobija novac za promociju proizvoda na internetu to treba jasno kazati. Inače se tako šteti kupacima i poduzećima koja se drže pravila.“