Eri liderstva po hijerarhiji bliži se kraj, a njeno mesto ubrzano zauzima liderstvo bez titule, pokazala je najnovija globalna studija kompanije Ketchum, jedne od vodećih svetskih konsultantskih kuća u oblasti komunikacija

Od preko 6000 ispitanika u 12 zemalja, 41% smatra da liderstvo prvenstveno treba da dolazi od organizacije i svih njenih zaposlenih, dok samo 25% kao lidera vidi isključivo direktora

Birokratski model liderstva “od vrha ka dole” ne može da opstane u ubrzanom okruženju koje je uvek online, u kojem su brendovi konstantno pod lupom javnosti. Poverenje u lidere primetno je opalo – rezultati studije pokazuju da samo 24% potrošača smatra da lideri ispunjavaju njihova očekivanja.

Zašto je poverenje u lidere važno za kompanije?

Zato što je više od polovine potrošača (51%) spremno da smanji ili potpuno prestane sa kupovinom proizvoda ili usluga kompanije čije ključne ljude percipira u lošem svetlu. Ipak, taj podatak ne treba posmatrati kao pretnju već kao odličnu šansu. Kompanije koje baziraju korporativnu kulturu na proširenom liderstvu i izgrade sistem koji ceni svakog zaposlenog i omogućava mu da ostvari maksimalne rezultate biće nagrađene – konkurentskom prednošću, većom prodajom, boljim odnosima sa zaposlenima i stejkholderima, lojalnošću potrošača i većim brojem pozitivnih reakcija na internetu.

“Najveći broj ispitanika naveo je da lider, bez obzira na poziciju koju obavlja, krasi pet karakteristika koje su usko povezane sa komunikacijom: davanje ličnog primera (63%), otvoreno i transparentno komuniciranje (61%), priznavanje grešaka (59%), prepoznavanje i isticanje najboljeg u drugima (58%) i smireno i samouvereno ponašanje u krizama (58%). Bilo koji zaposleni, nezavisno od pozicije i titule, u domenu svog delovanja, zahvaljujući ovim osobinama može da se postavi kao lider i doprinese izgradnji jake korporativne reputacije. To je pogotovo značajno u eri društvenih mreža i transparentnosti, kada svaki potez i kompanije i pojedinca šalje poruku javnosti,“ – izjavila je Maja Stojanović, izvršna direktorka agencije Olaf&McAteer, Ketchum-ovog partnera u Srbiji.