Tokom godina koje je proveo u advertising industriji, David Ogilvy je kreirao neke od kultnih oglašivačkih kampanja, i postavio je temelje oglašavanju kakvo poznajemo danas

This article is also available in: English

Nije stoga loše podsjetiti se nekih od savjeta ovog velikog maga oglašavanja, pogotovo imajući u vidu trenutne storytelling i content marketing trendove. U ovome duhu, donosimo vam 10 savjeta Davida Ogilvyja kada je u pitanju jasno, precizno i privlačno pisanje, a koje je iznio u svom dopisu uposlenicima 7.09.1982. godine, prikladno naslovljenom „Kako pisati“ („How to Write“)

„Što bolje pišete, dalje ćete stići u Ogilvy & Mather. Ljudi koji dobro razmišljaju, dobro i pišu. Ljudi zbrkanih umova pišu zbrkane dopise, zbrkana pisma i zbrkane govore. Dobro pisanje nije prirodni dar. Morate naučiti da dobro pišete,“ napisao je Ogilvy u uvodu svoga dopisa, a slijedi 10 njegovih savjeta koji vrijede i danas:

  1. Čitajte knjige na temu pisanja.
  2. Pišite kako govorite. Prirodno.
  3. Koristite kratke riječi, kratke rečenice i kratke paragrafe.
  4. Nikada ne koristite komplikovane žargonske riječi, one su pečat sujete.
  5. Nikada ne pišite više od dvije stranice na neku temu.
  6. Pazite na citate.
  7. Nikada ne šaljite pismo ili dopis onog dana kada ste ga napisali. Pročitajte ga naglas iduće jutro a onda uredite.
  8. Ako je nešto bitno, dajte i kolegama da vam pomognu.
  9. Prije nego pošaljete pismo ili dopis, provjerite da li je kristalno jasno šta želite od primaoca.
  10. Ako želite akciju, ne pišite. Recite lično šta želite.

Iako će mnogi danas primjetiti da neki od savjeta i nisu baš praktični u naše užurbano digitalno doba, kao što je čekanje sa slanjem dopisa barem jedan dan, duhom su ovi savjeti jednako živi danas kao i prije više od 30 godina.