Pravu vrijednost sadržaj dobija tek kroz svoju cjelovitost i povezanost

This article is also available in: English

Piše: Primož Inkret

Sadržajni marketing je primjeren za svakoga. Sva poduzeća i agencije već imaju djeliće različitih sadržajnih aktivnosti, alata ili medija. Ali pravu vrijednost sadržaj dobija tek kroz svoju cjelovitost i povezanost.

AKTIVNOSTI ZA POČETAK

Izbor i fokusiranost na razvoj vlastitog medija

Prema industriji, izvorima i, prije svega, načinu na koji vaše stranke prate sadržaj, izaberite jedan medij (dnevni list, magazin, portal, aplikacije…) i sav napor pripreme relevantnih i korisnih sadržaja u prvoj fazi usmjerite na stvaranje janosti, odnosno čitaoca/gledaoca/korisnika.

Uspostavljanje uredničkog kalendara

Priprema cjelovitog godišnjeg plana sadržajnih aktivnosti, podijeljenog po temama imajući u vidu različite ciljeve koje sebi postavljate te sadržaj namijenjen različitim ciljnim skupinama, kao i distribucije preko različitih medija, je temelj za početak realizacije uspješne sadržajne strategije.

Istraživanje i razvoj ciljnih skupina te njihovih ključnih životnih trenutaka

Dobro i precizno poznavanje javnosti s kojima želite komunicirati je polazište za pripremu dobrih sadržaja. U početku su dovoljni i samo razgovori sa vašim stvarnim ili potencijalnim strankama.

Priprema sadržaja s akcentom na ekskluzivnost

Pokušajte odgovoriti na pitanje u čemu je vaš sadržaj drugačiji, pri čemu on ne smije govoriti samo o vašoj robnoj marki već stvarati priče koje imaju značaj i vrijednost za vaše stranke.

Razvoj interne organizacije te kreiranje poslova i zadataka

Pri promjeni razmišljanja i redefiniciji fokusa, odnosno prioriteta komuniciranja, slijedeći korak je gradnja odgovarajućih kompetencija u marketinškim, odnosno komunikacijskim odjelima, kojima je potreban drugačiji opis poslova i zadataka te drugačija struktura.

AKTIVNOSTI ZA NAPREDNE

Priprema sadržaja na osnovu analize podataka

Slušanje okoline i analiza sadržaja na društvenim medijima, razumijevanje trendova i pojmova na pretraživačima kao i tačna analiza sadržaja koji se pojavljuju u javnim medijima, predstavljaju polazište za pripremi i optimizaciju sadržaja kako bi on bio pisan na kožu ciljnim skupinama koje ste izabrali i, posljedično, učinkovitiji. Pored analitičara koji na različite načine traže i obrađuju podatke na digitalnim i društvenim medijima, važan je i koristan član ekipe dobar i iskusni urednik.

Razvoj medijski neutralnih sadržaja

Prema mom iskustvu to je jedan od najtežih zadataka koji zahtijeva ekipu sastavljenu od osoba s različitim kompetencijama te vođenje sadržajnog stratega. Potreban je strukturirani pristup i proces koji u prvoj fazi određuje stvarne potrebe i vrijednosti ciljnih skupina, a na toj podlozi se kreiraju prva sadržajna pitanja i odgovori na njih.

Napredna distribucija sadržaja preko svih raspoloživih vlastitih i drugih medija

I sadržaju je potrebna distribucija, možemo kazati i promocija koja još uvijek ostaje sadržajno moćna. U budućnosti će većina klasičnih oglašivačkih formata promovirati duže sadržaje, prije svega u vlastitim medijima. Takvu promociju najbolje ilustruju »traileri« (samo mi nije jasno zašto se ne nazovu video oglasi?) za filmove, odnosno za duže sadržajne formate.

Prenos rezultata poslovne analitike sadržajnih aktivnosti na područja nabave, prodaje, istraživanja i razvoja

S podacima do kojih dolazite prije svega na osnovu utility, odnosno korisnih sadržajnih sklopova/tipova, možete dobiti relevantne podatke za prodaju i razvoj. Na primjer, zašto su ženama posebno drage određene boje proizvoda. Ako je zanimanje za određene funkcionalnosti proizvoda veliko, možete na osnovu tih podataka upravljati zalihama i usklađivati cjenovnu politiku.

Merjenje na nivou poduzeća sa zajednički određenim KPI-jevima

Poduzeće je samo jedno  i kupci vide samo jednu sliku iako imaju višestruki kontakt sa različitim odjelima poduzeća (takozvani vrtići). Dobro cjelovito upravljanje sadržajnim marketingom  diktira i određivanje zajedničkih ciljeva među odjelima jer odjeli samo tako povezuju svoje zadatke te prate efikasnost i cjelovita iskustva sa stanovišta stranke.

Sadržajna biblioteka

Sve više poduzeća u svojim arhivama ima više »komada« sadržaja zbog čega još važnijim postaje strukturiranje, aktueliziranje i upravljanje svim postojećim sadržajima u različitim formatima. Treba praviti cjeloviti spisak odnosno biblioteku sadržaja, upravljati njime i stalno ga dograđivati.