Imajući u vidu da je Miša u duši graditelj, a ne rušitelj, bilo mu je najteže što je u prvoj godini Publicis One morao da ponešto i sruši, bez obzira što je to bilo neophodno i opravdano

This article is also available in: English

Razgovarao: Ekrem Dupanović

Vi čitate drugi dio intervjua sa Mišom Lukićem, jednim od pet CEO-a Publicis One u svijetu. U ovom dijelu Miša govori o ideji Maurice Levy-a koja ga je vodila do koncepta Publicis One, koji su benefiti ovakvog koncepta za agencije i njihove klijente, o odličnim rezultatima već u prvoj godini, o tome zašto je  ovo na profesionalnom planu bila najzahtjevnija godina u njegovoj karijeri.

Media Marketing: Šta je Publicis One? Šta gospodin Levy želi postići ovom reorganizacijom holdinga?

Miša Lukić: Publicis One je najnoviji agencijski model u okviru Publicis Grupe, ali i u svetu, koji okuplja sve agencijske brendove pod jednim krovom. Ovim modelom se pre svega menja i ruši klasični industrijski model silosa. Publicis One nudi svojim klijentima u svakoj pojedinačnoj zemlji čitav spektar ekpertiza, od usluga strateškog konsaltinga, kao i kreativnih, medijskih, digitalnih, PR, i svih drugih usluga i specijalnosti u okviru Publicis Grupe i sve to uz garanciju optimalne globalne i lokalne koordinacije, poštujući najstrožija pravila poverljivosti. U ovom modelu, svi agencijski brendovi i dalje postoje, ali dele operativnu okosnicu, što im daje snagu i ekspertizu svih kombinovanih rešenja u okviru Publicis Grupe, kako bi se isporučio opseg potreban da se konkuriše i pobedi u novim uslovima, na novom svetskom tržištu.

Maurice Levy, predsednik i izvršni direktor Publicis Groupe, koji je glavni arhitekta Publicis One koncepta, na sledeći način objašnjava zašto je uopšte pre godinu dana urađena reorganizacija na nivou cele grupacije i zašto je Publicis One po njemu najbolji put napred:

“Naši klijenti su suočeni sa stalnim menjanjem poslovnog okruženja uzrokovanog novim tehnologijama, digitalnom transformacijom, pojavom novih konkurenata i sve osnaženijim potrošačima. Ambicija Publicis Grupe je da svojim klijentima obezbedi savršeno konzistentan pristup alatima i vrhunskoj ekspertizi, kako iz oblasti komunikacije, tako i na polju tehnologije i strateškog konsaltinga, i to sve u nameri da bi pomogli svojim klijentima da predvide i prevaziđu svoje trenutne poslovne izazove, odnosno proaktivno stvore i iskoriste sve mogućnosti koje im se pružaju.

Svi znamo da je iza nas zlatno doba u kome su agencije mogle da rade po principu silosa. Tokom poslednjih 30 godina mi smo odrastali na taj način. Sistem je pokazao neke granice u tome kako klijent može imati koristi od toga, ali su bila drugačija vremena pa se to moglo tolerisati. Danas klijenti nisu spremni da plate za dupliranje usluga ili ljudi. Oni žele nešto što je jednostavno, ali u isto vreme i jedinstveno. Ni jedan sistem koji nije potpuno integrisan nije više dovoljno dobar. Ni jedan sistem koji nije modularna platforma, koja može da se nadograđuje i menja, nije takođe dovoljno dobar.”

Publicis One je neverovatan spoj i fuzija različitih timova i kultura, ali svi zajedno čine snažno jedinstvo različitosti

Media Marketing: Vaš globalni CEO Jarek Ziebinski je rekao za Publicis One da najviše podseća na New York. Zašto?

Miša Lukić: Važno je da se shvati da Publicis One nije vraćanje na originalni model full-service agencija, koje su imale integrisane usluge, ali su manjkale u ekspertizi pojedinačnih usluga koje je klijent tada mogao dobiti samo kroz specijalizovane agencije. Publicis One zadovoljava oba ova kriterijuma, tj. i integraciju i specijalizaciju na jedinstvenoj platformi. To daje mogućnost klijentima da imaju širok spektar aktivnosti na jednom mestu, a u isto vreme i eksperte i specijalizovana znanja.

Publicis One je jedan originalni, interdisciplinarni, multi-kulturalni, media agnostik pristup, koji se razlikuje od svih drugih modela iz prošlosti. Naš globalni CEO Jarek Ziebinski je rekao za Publicis One da najviše podseća na New York. Publicis One, kao i New York, treba da bude dom za super talentovane profesionalce koji žive multi-disciplinarni i multi-kulturalni život simultano. Publicis One je neverovatan spoj i fuzija različitih timova i kultura, ali svi zajedno čine snažno jedinstvo različitosti.

Ja bih još samo dodao da je Publicis One najbolji dokaz naše posvećenosti da evoluiramo, u nameri da iniciramo profitabilan rast i kreiramo vrednost za naše klijente u današnjem hiper konkurentnom poslovnom okruženju. To je strateška reorganizacija naših najboljih sposobnosti i talenata širom sveta u model koji nam omogućava da budemo kreativni, fleksibilni i efikasni, u skladu sa brzinom poslovanja naših klijenata. Prepoznavajući istovremeno potrebu za specijalizacijom i integracijom u marketingu danas, Publicis One je sačinjen tako da se interes klijenata postavlja u sam centar.

Media Marketing: Gube li agencije koje su činile Publicis Groupe spajanjem u Publicis One svoje ime i svoj identitet?

Miša Lukić: Naprotiv, ako je New York metafora za Publicis One, onda je jasno da svaki od brendova zadržava svoj identitet, a svi zajedno dobijaju time što su deo nečega tako raznolikog i velikog. Cilj Publicis One koncepta je da još više osnaži i diferencira brendove unutar svog sistema.

Ako koristimo drugu analogiju i gledamo na brendove u sklopu Pubicis One, kao na ljude kao pojedince, onda je brend u stvari IME a Publicis One PREZIME, odnosno porodično ime. Svi brendovi zajedno dele određene vrednosti, ali imaju i jasno izražen pojedinačni identitet. Porodica im daje stabilnost, snagu, efikasnost i podršku. Svi u porodici žele da svaki od njenih članova bude uspešan i srećan, a svi znamo da su agencijski brendovi najuspešniji i najsrećniji kada su njihovi klijenti uspešni i srećni.

Jedna od važnih promena je i u tome da naši najbolji ljudi, koji su do sada bili na vodećim pozicijama, kao što su izvršni direktori agencijskih brendova, neće više biti fokusirani na internu organizaciju, kontrolu i finansije, već će se ta uloga pomeriti na rukovodstvo Publicis One gde ćemo imati jedan menadžment tim za sve brendove bez duplikacija. Lideri naših agencisjkih brendova će tako biti većim delom oslobođeni menadžment zadataka i moći će da se posvete radu sa klijentima i njihovim važnim projektima. Najbolja analogija je ona iz sporta. Lideri brendova će biti kao kapiteni u timu, imaće odgovornost za tim, ali će u isto vreme biti i najbolji igrači na terenu i aktivno doprinositi uspesima tima u svakodnevnom radu sa klijentima.

CEE region, za koji sam ja odgovoran, je imao više nego dobre rezultate, po svim kriterijumima, od rekordnog procenta godišnjeg rasta, preko odlične profitabilnosti, do izuzetnih rezultata na polju kreativnosti

Media Marketing: Kako su klijenti reagovali na Publicis One, ne samo u zemljama za koje si ti odgovoran, nego i globalno?

Miša Lukić: Prvu godinu uspeha Publicis One koncepta najbolje opisuju reči predsednika Publicis Grupe, Maurice Levy-a: „Krećemo se brzo i prema planu. Rezultati iz prve godine bili su veoma obećavajući, po svim merilima, što je definitivno ojačalo naše ubeđenje da je ovo pravi način da se krećemo napred. U nedavnim poslovnim analizama, izbrojali smo primere poslovnih uspeha koji potiču od rezultata rada kao Publicis One u svakom regionu. Proširena oblast mogućnosti za kreativnost, digitalne tehnologije i inovacije iz saradnje kroz Publicis One bila je naročito interesantna, kako za zaposlene, tako i za klijente. Počinjemo da vidimo prve uspehe kao rezultat rada kao Publicis One, koji se takođe oslikavaju i u velikom rastu prihoda i poslovnih perfomansi na kraju naše prve godine. To je sigurno najkonkretnija pozitivna reakcija koju možemo dobiti.”

CEE region, za koji sam ja odgovoran, je imao više nego dobre rezultate, po svim kriterijumima, od rekordnog procenta godišnjeg rasta, preko odlične profitabilnosti, do izuzetnih rezultata na polju kreativnosti. Konkretnije, što se tiče kreativnih rezultata, na festivalu u Kanu “moj” region je osvojio čak šest lavova, a na Golden Drum-u, najznačajnijem festivalu Nove Evrope, naša agencija Publicis Romunija je proglašena za Agenciju godine, dok je naš kreativni direktor iz Publicis One Makedonija, Vasilije Ćorluka, proglašen za najboljeg kreativnog direktora.

Ali, ono što je ipak najvažnije, naši klijenti su izuzetno zadovoljni novim Publicis One konceptom, što se najbolje vidi po količini novog biznisa kojeg smo dobili u poslednjih godinu dana i to najviše od postojećih klijenata.

Svako dupliranje u procesima i pozicijama, svaka nagomilana birokratska aktivnost, svaka neefikasnost i lični protekcionizam na štetu svih, morao se otkloniti u najkraćem mogućem periodu

Media Marketing: Ovih godinu dana bio si preokupiran poslom. Morao si se upoznati sa tržištima i ljudima koji na njima rade. Morao si rješavati kadrovske križaljke. Na tržitšima, na kojima je bilo više agencija Publicis Groupe, pa prema tome i više direktora, sada su jedna agencija i jedan direktor. Mnogim ljudima si se, u ime Publicisa, morao zahvaliti na dosadašnjoj saradnji. Vjerujem da nije bilo lako. Šta je bilo najteže?

Miša Lukić: Ovo je, na profesionalnom planu, bila ako ne najteža onda sigurno najzahtevnija godina u mojoj karijeri. Za očekivati je da svako ozbiljno renoviranje podrazumeva i rušenje nečeg starog. Imajući u vidu da sam ja u duši graditelj, a ne rušitelj, bilo mi je najteže što sam u prvoj godini morao da ponešto i srušim, bez obzira što je to bilo neophodno i opravdano.

Iako se Publicis One koncept zasniva na sinergiji, saradnji, zajedništvu, nesebičnosti, uzajamnoj podršci, empatiji i razumevanju, prvi korak u svakoj od zemalja za koje sam zadužen nije bio nimalo jednostavan. Taj prvi korak je podrazumevao rušenje silosa i organizacione strukture zasnovane na njima. U isto vreme je bilo potrebno menjati svest i stavove ljudi koji su tako naučili da rade decenijama. To je praktično značilo da se prvo moraju ukloniti svi faktori koji ne doprinose jedinstvu, zajedništvu, efikasnosti i daljem napretku. Svako dupliranje u procesima i pozicijama, svaka nagomilana birokratska aktivnost, svaka neefikasnost i lični protekcionizam na štetu svih, morao se otkloniti u najkraćem mogućem periodu. To je podrazumevalo i značajne kadrovske promene i pomeranja na najvišim rukovodećim nivoima. To je bilo najteže, ali je to ujedno bio i uslov za stvaranje nečeg novog i zdravog, što će biti temelj za agencijski model budućnosti.

Sutra: Zašto su Mišu u Parizu prozvali Tito